ANBI gegevens​

We hebben de ANBI-status voor 2024 aangevraagd, maar de beslissing van de Belastingdienst is nog niet bekend. Zodra we de ANBI-status hebben, zullen we dit hier vermelden.

Naam van de instelling Podvorye H.H. Aartsengel Michaël en alle Onlichamelijke Krachten te Zwolle
RSIN 860134520
Contact gegevens Adres: Buorren 18
Postcode: 8584VC Plaats: Hemelum Telefoonnummer: 0514581537 Email: infor@orthodoxekerkzwolle.nl
Doelstelling Het bevorderen en ondersteunen van het Orthodox-Christelijk geloof in, en in de omgeving van, de stad Zwolle door de activiteiten van een parochie die canoniek behoort tot het bisdom Den Haag-Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het verzorgen van Liturgische diensten volgens de Russisch-Orthodoxe traditie. Het toedienen van de Sacramenten aan Orthodoxe gelovigen. Het bieden van pastorale en diaconale hulp aan Orthodoxe gelovigen.
Het beleidsplan in hoofdlijnen Liturgische diensten: Regelmatige vieringen van de Goddelijke Liturgie, Vesperdiensten, Panachida's, andere gebedsdiensten en het toedienen van de sacramenten in het Nederlands en Kerkslavisch.

Catechese en vorming: Regelmatige bijeenkomsten van oriëntatiegroepen voor mensen die meer willen leren over de orthodoxe leer en praktijk, catechese voor catechumenen ter voorbereiding op de toetreding tot de Orthodoxe Kerk, incidenteel georganiseerde lezingen over kerkelijke thema's.

Gemeenschapsactiviteiten: Gezamenlijke maaldtijden (trápeza), parochiefeesten, pelgrimages en andere opbouwende activiteiten.

Geldwerving: De blangrijkste inkomstenbronnen zijn terugkerende bijdrage van de parochianen, collectes, giften en de verkoop van onder andere kaarsen. Inkomsten worden voornamelijk besteed aan de huur van het gebouw, aanschaf en onderhoud van gewaden, liturgischgerei en liturgische boeken, de afdracht aan het bisdom en reiskosten van de priester.
Functies en namen van de bestuurders Voorzitter: v. Jewsewy (R.E.F. Valliant)
Secretaris: Hpd.Georgii (J.R. van der Mijde)
Penningmeester: T. Kevorkian
Lid: O. Arakelov, J. Zotova, S. Pijter
Beloningsbeleid Priesters en bestuursleden ontvangen geen loon of vergoeding, maar kunnen aanspraak maken op onkostenvergoeding zoals bijvoorbeeld reiskosten. Leden kunnen eventuele onkosten declareren.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Regelmatige vieringen van de Goddelijke Liturgie in het Nederlands en Kerkslavisch
  • Vesperdiensten
  • Panachida's (herdenkingsdiensten)
  • Toediening van de sacramenten
  • Regelmatige bijeenkomsten van oriëntatiegroepen
  • Catechese voor catechumenen ter voorbereiding op de toetreding tot de Orthodoxe Kerk
  • Lezingen over kerkelijke thema's
  • Gezamenlijke maaltijden (trápeza) na de Goddelijke Liturgie
  • Parochiefeest
  • Huisbezoeken

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgesteld door de penningmeester, waarna dit door de parochiegebonden kascommissie wordt gecontroleerd en vervolgens op deze website wordt gepubliceerd.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven