WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE ORTHODOXE KERK - ZWOLLE

HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL, AANVOERDER VAN DE HEMELS ONLICHAMELIJKE KRACHTEN TE ZWOLLE. PATRIARCHAAT VAN MOSKOU, BISDOM VAN DEN HAAG EN NEDERLAND

KERKDIENST AGENDA

12-05-2024

Goddelijke Liturgie

10:30

Antipascha

12-05-2024

26-05-2024

Goddelijke Liturgie

10:00

de Verlamde

26-05-2024

09-06-2024

Goddelijke Liturgie

10:00

de Blindgeborene

H. Bonifatius

09-06-2024

23-06-2024

Goddelijke Liturgie

10:00

Dag van de Heilige Drie-eenheid / Pinksteren

23-06-2024

14-07-2024

Goddelijke Liturgie

10:00 AFGELAST

14-07-2024

28-07-2024

Goddelijke Liturgie

10:00

HH Vaders van het zesde Oecumenische Concilie/H. Apostelgelijke Grootvorst Vladimir
28-07-2024

11-08-2024

Goddelijke Liturgie

10:00

11-08-2024

DANIEL 12:1

HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL

- DE HEILIGE VAN DE KERK EN VAN DE STAD ZWOLLE

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL

Machtige Heer en God, eeuwige Koning: zend Uw dienaar Uw engel Michaël om mij te behoeden tegen zichtbare en onzichtbare vijanden! Aartsengel van de Heer, Michaël! Doe uit-stromen de myron van uw goedheid over uw dienaar. Aartsengel van de Heer, Michaël, vermorzeling van de demonen! Bezweer alle vijanden die tegen mij strijden, maak hen tot schapen en verpletter hen als stof voor het aangezicht van de wind.
Machtige Michaël, aartsengel van de Heer, zesvleugelige, eerste vorst en opperaanvoerder van de hemelse krachten, cherubijnen en serafijnen! O engelenvorst Michaël! Wees mij een helper in alles: in vernederingen, in verdrukkingen, in droefheden, op troosteloze plaatsen, op kruisingen van wegen, op rivieren en zeeën, wees een veilige haven! Bevrijd mij, machtige aartsengel Michaël, van duivelse beproevingen, als ge mij, uw zondige dienaar tot u hoort bidden en uw heilige naam aanroepen: kom mij dan snel te hulp en verhoor mijn gebed!
Machtige aartsengel Michaël! Overwin allen die tegen mij opstaan door de kracht van het kostbaar en levendmakend Kruis van de Heer, door de gebeden van de alheilige Moeder Gods en de heilige apostelen, van de heilige Nikolaas, de wonderdoener, en de heilige Andreas, dwaas om Christus’ wil, van de heilige profeet Elia en de heilige grootmartelaren Niketas en Eustatius, de heilige vaders, bisschoppen en martelaren, en van alle heilige hemelse krachten. Amen.

DE KERK & SOCIAL MEDIA

DE KERK VOLGEN OP SOCIAL MEDIA

Onze parochie heeft een actief onderhouden Facebook pagina waar u op de hoogte wordt gehouden van aanstaande kerkdiensten en ander nieuws. Daarnaast heeft de kerk ook een Instagram pagina waar foto’s van elke dienst op geplaatst worden.

VADER JEWSEWY

- ONZE PRIESTERMONNIK

Hiëromonnik Jewsewy (Vaillant) werd in 1954 geboren, in 1998 is hij gewijd. Hij is rector van het klooster van de Heilige Nikolaas van Myra te Hemelum, en van de parochies van de Heilige Aartsengel Michaël te Zwolle en van de Heilige Johannes de Doper te Leeuwarden.

Vader Jewsewy spreekt naast Nederlands onder andere Fries, Pools, Russisch en Engels

VADER JEWSEWY
Priestermonnik en rector van de parochie te Zwolle

ELISEJ (GANABA)

BISDOM VAN DEN-HAAG & NEDERLAND

Ilja Vladimirovitsj Ganaba, geboren op 1 augustus 1962 in Leningrad, Rusland, voltooide zijn theologische studie in 1982, op 17 november 1985 ontving hij zijn monnikswijding met de naam Elisey ter ere van de heilige profeest Elisa.Op 22 november 1985 werd hij gewijd tot diaken. Op 18 januari 1986 volgde de priesterwijding. Hij bekleedde diverse functies, waaronder secretaris van het Departement van Externe Relaties van het patriarchaat van Moskou en vertegenwoordiger van de patriarch in Estland en Syrië. In 2002 werd hij hoofd van de Russisch-Orthodoxe missie in Jeruzalem. In 2006 werd hij bisschop van Bogorodsk en kreeg de verantwoordelijkheid voor het bisdom van Sourozh. Op 1 februari 2010 werd hij aartsbisschop en op 28 december 2017 werd hij aartsbisschop van Den Haag en Nederland, waar hij op 4 januari 2018 arriveerde.

NESTOR (SIROTENKO)

BISDOM VAN KORSUN

Nestor (Sirotenko) van Korsun is de bisschop van het Bisdom Korsun, dat de parochies van het Moskouse Patriarchaat bedient in West-Europa. Geboren op 4 september 1974 in Moskou als Jevgeni Joeriëvich Sirotenko, begon hij zijn hogere opleiding in 1991 en koos later voor een monastiek leven.

Na zijn wijding tot monnik in 1998 en diverse benoemingen in Frankrijk, werd hij in 2010 tot bisschop gewijd door Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland. Op 24 december 2010 werd hij het hoofd van het Bisdom Korsun, met jurisdictie over parochies in West-Europa. Bisschop Nestor volgde Aartsbisschop Innocent op, die werd overgeplaatst naar het aartsbisdom van Litouwen als Aartsbisschop van Vilnius en Litouwen.

PATRIARCH KIRILL

PATRIARCH VAN DE RUSSISCH ORTHODOXE KERK

Zijne Heiligheid Kirill van Moskou, is de huidige Patriarch van Moskou en heel Rusland, geboren op 20 november 1946. Na het aannemen van monastieke geloften in 1969, doorliep hij snel de kerkelijke hiërarchie. Gedurende zijn carrière was hij betrokken bij oecumenische activiteiten en diende als voorzitter van het Departement voor Externe Kerkelijke Betrekkingen. Na de dood van Patriarch Alexei II in 2008 werd Kirill verkozen als waarnemend patriarch en later als de zestiende patriarch van Moskou, ingehuldigd op 1 februari 2009.

VAN PLANTAGEKERK TOT THEODORA KAPEL: HET ONTSTAAN VAN DE PODVORYE

PAROCHIE GESCHIEDENIS​

Bezoekers van de podvorye in Leeuwarden die naar Zwolle verhuisden vroegen in 2016 aan aartsbisschop Simon de zegen een vergelijkbaar initiatief als in Leeuwarden te mogen starten in de stad Zwolle, hoofdstad van de provincie Overijssel. Vladiko Simon gaf aan vader Jewsewy de opdracht om dit initiatief vervolg te geven. In december 2017 kon de eerste dienst worden gehouden in het souterrain van de protestantse Plantagekerk in de binnenstad van Zwolle. Benodigdheden voor de eredienst werden vanuit het klooster te Hemelum geleverd. De liturgische talen zijn Nederlands en Kerkslavisch. De podvorye volgt de oude kalender. De eerste vesperdiensten vonden meestal plaats op de vrijdagavonden. Bezoekers van de podvorye in Leeuwarden, het klooster en de parochie in Deventer hebben bij de eerste diensten ondersteuning verleend. Langzamerhand ontstond een groep orthodoxe gelovigen rond de podvorye van Zwolle, die zelf de voorbereidende en bestuurlijke werkzaamheden verrichten . Als spoedig besloot de gemeenschap als Hemelse Beschermer de schutspatroon van de stad Zwolle te kiezen, de HH. Aartsengel Michael en Alle Onlichamelijke Hemels Krachten. Op zaterdag 16 februari 2019 werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in de podorye van Zwolle. De ruimte in de Plantagekerk bleek eigenlijk te klein om de gemeenschap voldoende ruimte te bieden. Er deed zich de gezegende omstandigheid voor naar een grotere pas gerestaureerde voormalige RK Theodora kapel te kunnen gaan aan de rand van de Zwolse binnenstad.

 

Vandaag de dag is het een geestelijk thuis voor vele Russen, Witrussen, Oekraïners, Polen, Azerbaijan, Grieken, en zelf Syriërs. Ook is er binnen de kerk in Zwolle de laatste jaaren een groeiend aantal Nederlanders welke ontvangen worden binnen de orthodoxie. Dit maakt de parochie in Zwolle een multiculturele maar hechte kerkgemeenschap.

Theodorahof 20,
8011 AN Zwolle
Nederland

DE THEODORA KAPEL

- HET KERGEBOUW

Sinds begin vorige eeuw ligt de Theodorakapel bescheiden verscholen op het terrein van woonzorgcentrum Nieuwe Haven van IJsselheem. De Theodorakapel is flink gerenoveerd en in oude luister hersteld.

Nadat de renovatie van de kapel in 2019 was afgerond, is dit prachtige gebouw in gebruik genomen door de Orthodoxe gemeenschap in Zwolle.

GIFTEN & DONATIES

UW HULP WORDT GEWAARDEERD

U kunt uw giften en donaties overmaken naar onderstaand rekeningnummer:

– NL36INGB0006634948  ten name van “H H Aartsengel Michaël” –

Of u kunt gebruik maken van het online formulier

Contact Kerkbestuur
Contact Priester
Vind Ons
Volg Ons

Neem Contact op

nl_NLNederlands
Scroll naar boven