Orthodoxe zegening & wijding

WijdingDe ceremonie van het zegenen met gewijd water. Meestal wordt het water ter plekke gewijd. De priester neemt een takje basilicum of een speciale kwast en besprenkelt daarmee dat wat gewijd moet worden, zowel als de hoofden van de mensen die de plechtigheid bijwonen.

Waterwijdingen vinden thuis eens per jaar plaats. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, bij het in gebruik nemen van gebouwen, de opening van een nieuwe zaak et cetera wordt een waterwijding gehouden.

Zegeninget maken van het kruisteken over iemand of iets. Hiermee maken wij kenbaar dat die- of datgene Gods geschenk is. Het is het erkennen van Gods aanwezigheid in al het geschapene.

Bij het zegenen wordt zacht of hardop gezegd: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bij het zegen houdt je je hand alsof je het kruisteken maakt.

Als David in zijn psalm zingt: "Uw rechterhand is verheerlijkt door macht. Uw rechterhand verpletterde de vijanden", dan spreekt hij van Gods zegenende hand. En van de duivel en zijn trawanten die door Jezus de Christus verpletterd zijn.Bron: Website Orthodoxekerk.nl

Designed by Webtoro