Informatie voor Parochianen zwolle

Praktisch: Contact met Bisdom


Contact opnemen met het bisdom kan. U kunt uw vragen stellen via de mail van het secretariaat van het Bisdom naar priest Hildo Bos. Zijn mail adres is:

v.hildosecretary@russian-diocese.nl

Daarnaast hebben vader Jewswey en een aantal Kerkcommissie leden directe mail mogelijkheid met Aardsbisschop Elisey, Wilt u contact voor spirituele vragen vraag hiervoor vader Jewswey, De kerkleden hebben voor bestuurlijke redenen geen direct contact met Aardsbisschop Elisey tenzij absoluut noodzakelijk. Hiervoor zal de commissie direct contact met Vader priester Hildo Bos hebben. Heeft u bestuurlijke vragen stuur deze dan naar:

info@orthodoxekerkzwolle.nlPraktisch: Whatsapp groep


Er is een Russisch sprekende whatsapp groep. Deze is bedoeld voor mensen uit Zwolle of de regio. Wilt u hier aan deel nemen vraag dit dan na een dienst even aan Svetlana PijterPraktisch: Begravenis onderneming


Aankomende maanden gaat de kerkgemeenschaps commissie bezig om een begravenis onernemer te zoeken die aan de Oosters-Orthodoxe begravenis wensen kan voldoen. Ook zal er gekeken worden of er op gewijde grond begraven kan worden en waar dit precies kan plaatsvinden. Als laatst wordt er gegekeken of de contact gegevens van een aantal priesters op de website vermeld kan worden waar contact mee opgenomen kan worden in geval van overlijden.Pelgrimage: Heilige st. Bonifatus kapel


"Na de moord op Bonifatus en de 52 gezellen op 5 juni 754 werd Dokkum een van de Europese centra van de Bonifatius-cultus. Vanaf de 8e eeuw richtte de verering zich in nauwe onderlinge samenhang op het martelveld, een bron en de gedachteniskerk waar relieken van de heilige en zijn gezellen werden bewaard. In de late middeleeuwen hechtte de traditie van de zogenoemde stenen broden zich aan Dokkum en Bonifatius en werden in Dokkum stenen broden bewaard, getoond en vereerd. De cultus- en bedevaarttraditie heeft zowel perioden van verval en revitaliseringen gekend, alsmede wisselende concentratiepunten en locaties. Sleutelperioden zijn: de vroege en late middeleeuwen tot ca. 1580, de tweede helft van de 19e eeuw en de 20ste eeuw (vooral de jaren twintig en dertig, het herdenkingsjaar 1954, en de jaren 1990-1994). Vaste devotiepunten zijn anno 1997: het processiepark en de Bonifatiuskapel rond de bron die vanaf de 19e eeuw buiten het stadscentrum werd gesitueerd, en op de tweede plaats de parochiekerk waar de relieken en het stenen brood worden bewaard."

Bron: Meerts-knaw.com


Dit is een belangrijk bedevaart plek voor Orthodoxen waar vandaag de dag het wonder der zoetwater nog steeds te bezichtigen is. Hier staat ook de door de Rooms Katholieken zalige verklaarde ikoon van Titus Brandsma

Aktiviteit: Ikonen museum Kampen


In kampen staat een ikonen museum waar prachtige ikonen te zien zijn waarvan vele een slavische achtergrond heeft. Bent u hier nog nooit geweest dan kun u meer informatie verkrijgen over de locatie en openings tijden op de museums website.

ikonen museum Kampen

Aktiviteit: Systema / Система Zwolle


"the roots of the Russian Systema are in the Russian Orthodox Christian faith, the belief is that everything that happens to us, good or bad, has only one ultimate purpose. That is to create the best possible conditions for each person to understand himself. Proper training in the Russian Systema carries the same objective - to put every participant into the best possible setting for him to realize as much about himself as he is able to handle at any given moment."

Bron: russianmartialart.com


Zoals boven beschreven is Systema een krijgskunst die dateert uit een tijd dat Russisch Orthodoxe monniken een mogelijkheid nodig hadden om hun klooster te beschermen. Lessen voor Systema worden ook in Zwolle gegeven. Hiervoor kunt u naar de website van:

kya.training

Designed by Webtoro