Op de website van de Russische Orthodoxe kerkgemeenschap

van de Heilige Aartsengel Michaël

aanvoerder van de Hemels Onlichamelijke Krachten


Patriarchaat van Moskou


Over de Heilige Aartsengel Michaël kerkgemeenschap


In December 2016 vroegen Russisch orthodoxe gelovigen uit Zwolle aan de toenmalige aartsbischop van Den Haag en Nederland, Simon, om een kerkgemeenschap in hun stad te mogen beginnen. Dit gebeurde tijdens het bezoek van aartsbisschop aan de nog jonge Russische Orthodoxe parochie in Leeuwarden.


Aartsbisschop Simon gaf vader Jewsewy (priestermonnik van het Orthodoxe klooster te Hemelum en priester van de jonge Russische Orthodoxe parochie in Leeuwarden) de opdracht en de zegen om een begin in Zwolle te maken in samenwerking met de Russisch Orthodoxe gelovigen en andere Orthodoxen in deze stad. Gezamelijk met de parochies in Leeuwarden en Groningen vormt de H. Michaël kerkgemeenschap in Zwolle een driehoek van Orthodoxe kerkgemeenschappen waar gelovigen uit de noordelijke provincies hun Orthodoxe geloof kunnen praktiseren. Zij worden allen ondersteunt vanuit het Russisch Orthodox klooster te Hemelum (Frl).


Op 24 maart heeft de nieuwe Aartsbisschop Elisey van Den Haag en geheel Nederland een bezoek gebracht aan haar gemeenschap in Zwolle en zijn zegen over de kerkgemeenschap gegeven met de boodschap om te werken naar een eigen parochie in Zwolle. Deze gebeurtenis vult de Zwolse Orthodoxe dan ook met trots.


Hoe Orthodox gelovigen hun tradities beleven


Doop

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.

Jesaja 60:1

Communie

Rivieren van levend water, Zullen stromen uit het hart, Van wie in Mij gelooft.

Johannes 7:38

Huwelijkskroning

De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar.

Psalm 118:27

Begravenis

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Jesaja 40:8

Contact


Alle Diensten van de st. Michaël gemeenschap vinden plaats in het kelder gedeelte van de Plantage kerk in Zwolle. Wilt u een dienst bijwonen en weten wanneer dit is, volg ons dan op facebook voor alle informatie, mocht u vragen hebben stuurt u dan gerust een mail naar de commisie.0514-581537

(Klooster Hemelum)

Designed by Webtoro